skip to main content

A humanized neutralizing antibody against MERS-CoV targeting the receptor-binding domain of the spike protein

Li, Yan Wan, Yuhua Liu, Peipei Zhao, Jincun Lu, Guangwen Qi, Jianxun Wang, Qihui Lu, Xuancheng Wu, Ying Liu, Wenjun Zhang, Buchang Yuen, Kwok-Yung Perlman, Stanley Gao, George F Yan, Jinghua

Cell research. , 2015, Vol.25(11), p.1237-1249

Fulltext available

Searching Remote Databases, Please Wait